Dit doet de gemeente

Dit doet de gemeente

De gemeente voert de landelijke Bijstandsregeling uit (Sociale Zaken).

Daarnaast heeft de gemeente Dronten het ARMOEDEBELEID

In 2015 is door het bestuur van gemeente Dronten het armoedebeleidsplan voor de jaren 2015-2018 vastgesteld. Het armoedebeleidsplan kent meerdere opgaven. In de kern is het doel van het armoedebeleid om inwoners die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn (financieel) te ondersteunen, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie. Volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam worden.

Het armoedebeleid kent 5 bouwstenen:

 

 • Preventie en voorlichting
  We richten ons voornamelijk op het voorkomen van problemen door middel van voorlichting. Daarbij worden de volgende doelgroepen onderscheiden, kinderen en jongeren, ZZP’ers en allochtonen.
  Met diverse partners die in relatie staan met deze doelgroepen zijn afspraken gemaakt. Daarnaast zet de gemeente in op budgetcoaching. Hier kunnen mensen
  om financieel advies en hulp vragen en krijgen zij weer grip op hun (financiële) situatie.
 • Vroegsignalering
  Samen met de maatschappelijke partners van de gemeente Dronten wordt ingezet op vroegsignalering. De werkwijze van de Dronter Koers helpt hierbij om problemen daadwerkelijk vroegtijdig te onderkennen. De gemeente heeft in overleg met maatschappelijke partners ingezet op een training vroegsignalering. Samen met Nadja Jungman, lector Schulden van de hogeschool is een training opgezet. Inmiddels hebben ruim 60 vrijwilligers en 50 leden van de wijknetwerken Dronter Koers een training Vroegsignalering Armoede gevolgd. De training is zeer goed ontvangen door de partners en op 11 mei is er een gezamenlijke terugkomdag.
 • Initiatieven uit de samenleving stimuleren
  Gemeente Dronten wil de samenleving en haar inwoners meer betrekken bij de ondersteuning van anderen in die samenleving. Vanuit dat oogpunt wil de gemeente de vrijwilligersinitiatieven die inzetten op minima en mensen met schulden aanmoedigen en stimuleren. De campagne “Het Beste idee van Dronten” richt zich op maatschappelijke organisaties en inwoners.  Er zijn inmiddels 15 initiatieven gehonoreerd met een opstartsubsidie. De volgende ronde start in september 2017.
 • Pas van Dronten
  In september 2016 hebben alle huishoudens in de gemeente Dronten een Pas van Dronten ontvangen. Met deze pas hebben alle inwoners toegang tot allerlei acties en voordeel bij hen in de buurt. Inmiddels heeft de Pas al zo’n 90 aanbieders waaronder winkels, De Meerpaal en sportverenigingen. Het aanbod van acties groeit nog steeds en is heel gevarieerd.

  Vanaf 1 januari 2017 is de Maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsbijdrage gekoppeld aan de Pas van Dronten. Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben recht op de toegankelijkheidsbijdrage en ontvangen dit tegoed op hun Pas van Dronten.  Het persoonlijk tegoed is inwisselbaar bij de Pas aangesloten sport-, cultuur en recreatieaanbieders. Ook kan een internetabonnement betaald worden met het tegoed.   Lees alles

 

Extra middelen vanuit het Rijk vanaf 2017


Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes, omdat hun ouders niet voldoende te besteden hebben voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekles, verjaardagsfeestjes, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks € 85 miljoen extra beschikbaar voor de intensivering van ondersteuning van kinderen in minima-gezinnen. De gemeente wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat geldt ook voor kinderen uit minima-gezinnen. We zijn daarom op zoek naar nieuwe en slimme manieren waarop de extra middelen kunnen worden ingezet. Daarbij betrekken wij maatschappelijke partners die in contact staan met kinderen en ouders die moeilijk kunnen rondkomen en zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak.

 

met dank aan Denise Caljë, de gemeentelijk ambtenaar belast met armoedebeleid.