Waarom netwerk Burgers in de knel Dronten

Waarom netwerk Burgers in de knel Dronten

Kille cijfers vertellen ons dat er meer dan 2000 mensen in de gemeente Dronten onder de armoedegrens leven. Kille cijfers van de gemeente, de Voedselbank en anderen vertellen ons dat heel veel van deze mensen geen beroep doen op voorzieningen.

Warme signalen uit de kerken, de huisartsen, wijkverpleegkundigen, onderwijs etc. vertellen ons dat veel van de mensen die geen beroep doen op voorzieningen dat niet doen uit schaamte, of onbekendheid met de mogelijkheden. Warme signalen omdat mensen uit de kerken, het onderwijs etc. pogen deze mensen toch te helpen en dan tegen barrieres aanlopen. Veel van die signalen zijn eens opgeteld door de kerken, de Voedselbank, de Meerpaal, en anderen.

De conclusie was dat we met elkaar beter mensen in de knel kunnen helpen dan we doen, dat we er veel meer kunnen bereiken dan we doen, en dat we ze meer moeten helpen rekening houdend met hun omstandigheden. We vinden ook, en dat is heel belangrijk, dat mensen in de knel zelf hier aan mee moeten werken. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat dan mensen weer uit de knel komen.

Daarom startten we eind 2015 het netwerk Burgers in de Knel Dronten. Het  netwerk omspant bijna alle organisaties die zich richten op mensen in de knel: vrijwilligersorganisaties, hulpverlening, maatschappelijke organisaties,  woningcorporatie , de kerken en de  moskee, iedere organisatie die werkt met of zicht heeft op mensen in de knel.