Uitgangspunt

Uitgangspunt

    Het netwerk Burgers in de Knel staat voor:

  • antwoorden geven , voor zover we dat kunnen en de burger dat wil, op situaties waarbij de betrokken burger in de knel is geraakt en -nog- geen adequate hulp heeft
  •  bewogenheid met mensen
  •  respect voor privacy
  •  rekening houden met wat de betrokken burger kan en wat  deze niet ka
  •  vrijwilligersorganisaties en organisaties dicht bij de burger staand 
  •  aansluiting bij gemeentelijk beleid, de Dronter Koers en formele zorg