Voor wie

Voor wie

Voor wie

Netwerk Burgers in de Knel wil er zijn voor de inwoners van Dronten die om welke reden dan ook in de problemen zitten   en niet weten waar hulp te vragen.  U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • onvoldoende inkomsten

 • wel inkomen maar schulden waardoor te weinig geld

 • geen woning

 • kinderen niet kunnen meedoen op school

 • kinderen willen sporten maar u dat niet kan betalen

 • als u alleen AOW heeft en anderen financieel bijstaat waardoor u zelf fors te kort komt

 • u zzp’er bent, zonder werk en inkomen en het spaargeld is op

 • als u als jonge moeder met kind in het weekend op straat wordt gezet

 • u eenzaam bent en graag wat aanspraak zou willen

 • u moeite heeft met de administratie

 • analbetisme of dyslexie speelt

Misschien komen hierdoor ook uw kinderen op school in de knel. Het kan zijn dat u ze niet altijd een ontbijt kunt geven, dat ze oude kleding moeten dragen en geen vriendjes mee naar huis durven vragen. 

Bij Burgers in de Knel begrijpen wij dat het niet altijd gemakkelijk is om die zorg, hulp, en aandacht te gaan vragen bij de officiële  instanties. Een geschikt lid van het netwerk kan u wellicht helpen uiteindelijk ook offiele hulp te gaan krijgen.

Meld u aan
Herkent u zich in deze voorbeelden of kent u iemand die in een dergelijke situatie verkeert, meld u aan bij ons netwerk via info@indeknel.nu