Activiteiten

Activiteiten

Het netwerk heeft als hoofddoel samen die taken uit te voeren voor mensen in de knel die elke organisatie niet als taak kent en/of niet alleen kan uitvoeren. Primaire activiteit is betreffende burgers te vinden en bij te staan in het uit de knel komen. Gestart eind 2015 hebben we jeugd in de knel en eenzame ouderen als thema opgepakt.

We hebben in 2016 de volgende taken opgepakt:

1. Sociale kaart We hebben in de gemeente Dronten vaker persoonlijk contact met elkaar. We weten steeds meer wie wat doet en kan doen. Dat werkt. Een mogelijke cliënt meldt zich aan via het e-mailadres of telefoonnummer of wordt door een vrijwilliger aangemeld. Zo worden we sociaal gezien steeds sterker.

2. Meldpunt materiële zorg Er valt iets voor in het weekend. Er is bed, bad, brood en eventueel meubilair en kleding nodig. Het netwerk heeft daarom een meldpunt ingesteld waarbij It’s Kringloop en de Voedselbank ook in het weekend voedsel en woonspullen kunnen leveren en de diaconie van de kerken zo nodig kan worden ingeschakeld.

3. Fundraising De Voedselbank Dronten is actief in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.  Vaste inkomsten ontbreken, de bijdragen komen van instellingen, particulieren en bedrijven. Dit geld verzamelen, legt een zware druk op het bedrijf Voedselbank dat geheel door vrijwilligers wordt gerund. Jaarlijks moet rond de 30.000 euro worden ingezameld.

Het netwerk heeft daarom de werkgroep Fundraising ingesteld. In deze groep zit een aantal mensen uit het bedrijfsleven en de zorg, de voorzitter van de Voedselbank en de secretaris van netwerk Burgers in de Knel.

4. Geïntegreerde hulp  De cliënten van de Voedselbank kunnen kosteloos eenmaal per 4 maanden kleding uitzoeken bij It’s Kringloop. Meer mogelijkheden worden onderzocht om samen een goed aanbod te organiseren voor mensen in de knel.

We hebben in 2017 de volgende taken neergezet:

  1. De WhattsApp Meldpunt Materiële zorg   die vrijwillige hulpverleners bij elkaar heeft gebracht om bij problemen voor burgers in de knel het weekend te overbruggen richting formele zorg. Het blijkt inmiddels onze sociale kaart te zijn waardoor men elkaar ook fysiek weet te vinden met de duidelijkheid wie wat kaan aanbieden.
  2. Een meer klantgerichte  en vraaggerichte website indeknel.nu te realiseren.
  3.  Een discussie over wel/niet stichting Leergeld Dronten  en alternatief Pas van Dronten te voeren die begin 2018 wordt afgerond. We zijn daardoor in overleg met de gemeente geraakt over de inhoud van de PAS.
  4.  Aciies richting onderwijs door de gemeente met vroegsignalering en verwijzing als speerpunt.
  5. Acties richting voorveld door netwerk en netwerkleden als Meerpaal, gemeente en Voedselbank.
  6. Prikkelen tot coalities rond geïntegreerde activiteiten voor burgers in de knel in Swifterbant en Biddinghuizen.
  7. Invoegen in intake Voedselbank van medewerkers Welzijn Meerpaal en Bibliotheek.
  8. bijdragen in de coalities rond tuinonderhoud, fietsen, internettoegang.

Het netwerk staat nu stevig zo is de algemene mening, en kan nu meer gaan varen naar meerjarenbeleid. Dat betekent samen de stip op de horizon gaan zetten met de betrokken organisaties, de gemeente en uiteraard leden / vertegenwoordigers uit de doelgroep: onze opdracht voor 2018.  Vanaf het begin volgen we daarbij het adagium Bottom Up. Kijken wat nodig is en wat lukt en dan organiseren in de praktijk waarna beklijven in de praktijk-  Het is goed te zien dat de gemeente deze aanpak langzaamaan ook zichzelf eigen maakt.

In 2018 is het project Een warme kansrijke start van de grond gekomen met steun van een subsidie “Het beste idee van Dronten”.  Binnen het netwerk is door Kwintes en de diaconieën eveneens met een subsidie van Het beste idee van Dronten Het fietsenproject gerealiseerd.  Door deze samenwerkingsprojecten zijn de deelnemers elkaar nog meer gaan leren kennen. En raakten ook beide projecten meer geïntegreerd. Lees de folder.