Wat doet de overheid.

Wat doet de overheid.

DEZE PAGINA IS NOG IN BEWERKING. ( Daarom kunnen we nog niet instaan voor de volledigheid en juistheid.)

 

De gemeente maakt beleid, in overleg met organisaties en mensen in de gemeente. Daarbij moet de gemeente zich aan landelijke regels houden. Dat is best ingewikkeld. Want er zijn ook nog nog eens landelijke instellingen : stichtingen.

De meeste burgers komen er dan ook niet meer uit. Dat is niet leuk en vaak al helemaal niet als je burger in de knel bent. Mensen in de put zijn op dat moment vaak niet zo in staat alles te volgen. Daarom is het netwerk bezig om al die regels in begrijpelijk Nederlands te vertalen.

Ze staan op de volgende pagina’s:

  1. De gemeente.
    Klik hier voor de landelijke regelingen bijstandsaanvraag.
    Klik hier voor wat de gemeente doet.
  2. Landelijke Stichtingen die burgers in de knel kunnen helpen.
  3. Lokale initiatieven. (deze worden nog toegevoegd.)

De gemeente is bezig al die produkten die van belang zijn voor mensen in de knel op de Dronter Pas te plaatsen. Het netwerk kijkt vooral vanuit haar kennis van de mensen in de knel  met de gemeente mee of al het aanbod er begrijpbaar op komt.